Υπηρεσίες

Εκπροσώπηση Αθλητών (agents)

  • FIFA agent License ID: 202310-4554
  • Δικαίωμα εκπροσώπησης ανήλικων ποδοσφαιριστών.
  • Image Rights

Υπηρεσίες Αθλητικού Marketing & Διαφήμισης

Διαφημιστικά και Χορηγικά Δικαιώματα, με κύριο στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος και την αύξηση των εσόδων!

Διοργάνωση Τουρνουά / Camps

Διοργάνωση ποδοσφαιρικών τουρνουά και camps.

Υποστήριξη Αθλητών/ Συμβουλευτική

  • Ατομική βελτίωση μέσα από εξατομικευμένο πλάνο βελτίωσης
  • Εργομετρικά τεστ και μετρήσεις σε συνεργασία με την εταιρεία Smart Physio
  • Συμβουλές σωστής αθλητικής διατροφής σε συνεργασία με την εταιρεία Διατροφική Αγωγή
  • Συνεργασία με αθλητικό ψυχολόγο.

Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις

Συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις σε θεματικές αθλητισμού, αθλητικής ψυχολογίας, αθλητικής διατροφής και καλής διακυβέρνησης / management αθλητικών οργανισμών.

Ανάλυση αθλητικής απόδοσης και scouting

Παρακολούθηση και ανάλυση ποδοσφαιριστών και δημιουργία εκθέσεων (scouting reports) με πλήρη ανάλυση των χαρακτηρι-στικών του κάθε ποδοσφαιριστή.

Ανάλυση αθλητικής απόδοσης σε συγκεκριμένο/ους αγώνες.

Scroll to Top