Υπηρεσίες

Με κύριο στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος και την αύξηση των εσόδων!

Υπηρεσίες Αθλητικού Marketing & Διαφήμισης

Διαφημιστικά Δικαιώματα Αγώνων & Διοργανώσεων (Advertising Rights Matches & Events)

Χορηγικά Δικαιώματα Αθλητών, Συλλόγων, Γεγονότων (αθλητικών και μη), Φορέων και Αθλητικών Χώρων

Σχεδιασμός, Επικοινωνία και Υλοποίηση Χορηγικών Προγραμμάτων (Sponsorship Program)

Υπηρεσίες Φιλοξενίας (Hospitality – Ticketing) & Tour Operators

Διαχείριση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων – Sports Media (TV Rights – Sports Media)

Εμπορικά Δικαιώματα (Licensing/ Merchandising Rights)

Ψηφιακά Μέσα (Digital Marketing – Social Media)

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις (Communication & Public Relations)

Προνόμια Στρατηγικών Συνεργατών (Privilege Partner Benefits)

Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας (Entertainment Program) & Events.

Προωθητικές Ενέργειες (Pre Game – Half Time Activations)

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Scroll to Top